Skrivekurs

Hva med et skrive- og motivasjonskurs? Så snart koronaen letter på sløret vil jeg arrangere skrivekurs. Dette er myntet på de som enten ikke har skrevet noen bok eller som er ganske ferske. En del av det å skrive handler om å være motivert. Derfor vil en del av skrivekurset også være et motivasjonskurs. Min erfaring som motivator kommer sannsynligvis godt med.

Skrivekurset vil gi en orientering om hva som skal til for å lage en faglitterær bok, hvordan man kan bli bedre til å skrive, hvordan man unngår skrivesperre, hvordan forlag reagerer på manus som blir tilsendt og hvorfor de gir deg «blankt» avslag, hva konsulenter kan bidra med, hvordan man kan komme ut på «eget forlag», forskjellen på små og store forlag, og hvorfor språket ofte er viktigere enn innholdet.

Her vil jeg fortelle om min erfaring med 17 bokutgivelser. Det blir maks ti personer som kan delta, og hver enkelt deltaker vil få personlig innføring og hjelp.

Vi kan ha skrivekurs i Kristiansund, i Oslo, i Altea (Spania) eller i Havanna. Du må selv sørge for reise og overnatting. Kurset vil koste 2000 kroner og vil i utgangspunktet være på fire timer, men om det blir bra respons på kursene i Altea eller i Havanna, vil vi øke timeantallet noe, uten at det blir dyrere.

Som referanse på min erfaring som motivator og rådgiver, drister jeg meg til et sitat fra Henrik Carlsen, manager og far til sjakkspiller Magnus Carlsen:

Aage Sivertsen kombinerer evnen til nytenkning med historikerens grundighet og analytiske blikk. Vi har fått mange hjelpsomme innspill i årenes løp, men Aage er en av veldig få som virkelig har bidratt vesentlig med sine kreative ideer og interessante vinklinger.

Meld deg på – helt uforpliktende – allerede nå. Det kan bli aktuelt å kjøre dette digitalt. Så snart coronarestriksjonene letter, vil det komme informasjon om sted og tid.

Send meg en mail og meld deg på: aagesiv@gmail.com

© Aage G. Sivertsen – aagesiv@gmail.com